Teme izlaganja dolaze iz područja zdravlja, socijalne zaštite, obrazovanja i maloljetničke pravde. Izlaganja će biti organizirana kroz plenarna predavanja, okrugle stolove, radionice, simpozije i panele.

Zadovoljstvo nam je predstaviti ulogu psihoterapije kroz primarnu, sekundarnu i tercijalnu prevenciju u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata kroz tri skupine:A. Mentalno zdravlje djece i adolescenata
Mentalno zdravlje djece i adolescenata
Rani razvoj djeteta i neuroznanost
Psihopatološka odstupanja kod djece i adolescenata

B. Specifičnosti terapijskog pristupa kod različitih problema i izazova odrastanja djece i adolescenata u novom milenijumu
Maloljetnička pravda
Uloga obitelji, škola i institucija
Zlostavljanje, zanemarivanje i otuđenje djeteta
Spolno zasnovano nasilje
On line odrastanje
Izbjegličke krize, ratna i transgeneracijska trauma
Inovativni pristup i izazovi rada sa djecom novog milenijuma
Psihopatologija, Farmakoterapija, Psihodijagnostika i istraživanje
Gubitak i tugovanje

C. Psihoterapijski pristup u tretmanu djece i adolescenata - radionice
Edukacija iz dječje i adolescentne integrativna psihoterapije - promo simpozij
Kognitivno-bihevijoralna terapija
Play terapija
Integrativna terapija
Trauma fokus terapija
Gestalt terapija
EMDR
Transakciona analiza
Psihoanaliza
Psihodrama
Muzikoterapija
Terapija sa psima
Art terapija