Kongres ima za cilj istaći postojanje potrebe za povećanjem svjesnosti svih stručnjaka iz oblasti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja i pravosuđa o važnosti multidisciplinarne i intersektoralne suradnju u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata.

Zdrav rast i razvoj djeteta i adolescenta, te društva u cjelini, uveliko ovise o našem današnjem djelovanju, kako u prepoznavanju dječjih potreba, tako i organiziranju, sukladno tome optimalnog okruženja i utjecaja, posebice sa stajališta preventivnih, kao i kurativnih aktivnosti.