Prijava za učešće

Zadovoljstvo nam je pozvati vas da aktivno učestvujete na predstojećem Kongresu, što je moguće kroz nekoliko modela:

Oralna prezentacija
15 minuta

uključujući diskusiju na naučni rad ili stručni rad; Apstrakt istraživačkog rada mora sadržavati: problem/temu, cilj, metodologiju istraživanja, rezultate/ishode i zaključak. Apstrakt teorijskog rada (uključujući i dijeljenje iskustava iz prakse i studije slučaja) mora sadržavati: problem/temu, cilj, obrazloženje značaja teme i kratak opis teme.

Simpozijum
30 minuta

Apstrakt istraživačkog rada mora sadržavati: problem/temu, cilj, metodologiju istraživanja, rezultate/ishode i kratku interpretaciju rezultata. Apstrakt teorijskog rada (uključujući i dijeljenje iskustava iz prakse i studije slučaja) mora sadržavati: problem/temu, cilj, obrazloženje značaja teme i kratak opis teme.

Poster
15 minuta

naučni rad ili sručni rad. Poster prezentacija treba sadržavati na vrhu plakata jasno naznačene naslov, imena autora njihova zvanja, funkcije i organizaciju. Prisustvo autora je obavezno.

Radionica
90 minuta

Apstrakt radionice mora sadržavati: naslov, ciljeve, kratak opis radionice sa navedenim aktivnostima, poruku i očekivani ishod.